Jahe omah kaca nduweni rasa sing luwih kuat tinimbang jahe impor